ขั้นตอนการตำเนินงาน

สำหรับกรุงเทพ และปริมณฑล

รับโทรศัพท์ สอบถาม

ส่งไลน์

นัดหมายดูที่

เจรจาตกลงกัน

เดินทางไปสนง.ที่ดิน

ทำนิติกรรมจำนอง ขายฝาก

รับเงินภายในครึ่งวัน หรือภายใน1วัน

สำหรับต่างจังหวัด

นัดหมายวันรุ่งขึ้นหรือนัดวันกันอีกที